QVIM-Lapin-keskussairaalan-laajennus-L2

QVIM Arkkitehdit Oy:n kilpailutyö ”KUKINNOT” on saanut lunastuspalkinnon Lapin keskussairaalan laajennus L2:n 2-vaiheisessa yleisessä arkkitehtuurikilpailussa.

Tiivistelmä arvostelupöytäkirjasta:

”Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä järjesti yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun Lapin keskussairaalan toisen laajennusvaiheen suunnittelusta tulevaisuuden sairaala-kokonaisuuden toteuttamiseksi. Kilpailun ensimmäinen vaihe käytiin ideakilpailuna, jossa kilpailijan laativat sairaala-alueen yleissuunnitelman. Toiseen vaiheeseen valituille ehdotuksille annettiin ensimmäisen vaiheen arvioinnin perusteella jatkokehittelyohjeet. Kilpailun 1. vaiheen päättymisaikaan mennessä toimitettiin 35 kilpailuehdotusta. Kilpailun 2. vaiheeseen palkintolautakunta valitsi kokouksessaan 29.8.2014 saapuneista ehdotuksista viisi ehdotusta. Laajan keskustelun jälkeen palkintolautakunta teki kokouksessaan 18.3.2015 yksimielisen päätöksen kilpailun tuloksista. Lunastus työlle KUKINNOT.”

QVIM-Lapin-keskussairaalan-laajennus-L2-sisä

Tiivistelmä arvostelupöytäkirjan ehdotuskohtaisesta arvostelusta:

”9. KUKINNOT. Vanha rakennus on kukintojen runko. Uuden ja vanhan liittyminen perustuu selkeisiin kokonaisuuksiin: paikoitustalo, itäinen siipi ja läntinen laajennusosa. Aukiomaailma on uudistunut aiempaan verrattuna ja keskusaukiosta käsin voi saada käsityksen koko rakennuksesta. Sisätilat voivat olla houkuttelevat. Uuden itäisen osan sakaramainen muoto avaa sisätiloista kauniita näkymiä ympäröiville piha-alueille sekä mahdollistaa pitkät näkymät. – – Ehdotus on toiseksi edullisin kokonaishinnaltaan, mutta toiseksi kallein neliöhinnaltaan. Elinkaarikustannukset, tilatehokkuus sekä ulkoseinien määrä edustavat kilpailun keskitasoa.”

Lisätietoa kilpailusta osoitteesta:

http://www.lshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Keskussairaalan_laajennushanke/Lapin_keskussairaalan_laajennuksen_arkki(9450)