Kuopion kaupungin tiedote:

MERKITTÄVÄ ARKKITEHTUURITEKO

Kuopion kaupungin kaupunkikuvatyöryhmä palkitsee Kuopion arkkitehtuuripoliittisen ohjelman mukaisesti joka kolmas vuosi merkittävän arkkitehtuuriteon.

Rakentamisen kivi 2018 palkinto ja kunniakirja merkittävästä arkkitehtuuriteosta luovutetaan torstaina 15.11.2018 Raninin vanhan myllyn tiloissa

Arkkitehdille

JOUNI ILMARINEN

QVIM Arkkitehdit Oy

Raninin vanhan myllyrakennuksen käyttötarkoituksen muutossuunnittelusta asuin- ja liikerakennukseksi osoitteessa Satamakatu 13 B.

Palkitsemisen perustelut:

Rakennuksen muutossuunnittelussa on huomioitu ja säilytetty rakennuksen historiallinen arvo ja identiteetti. Sisätilojen muutokset on sopeutettu rakennuksen ulkoiseen arkkitehtuuriin. Rakennuksen alkuperäinen arkkitehtuuri on säilytetty ja laajennusosa on tehty olemassa olevaa kunnioittaen.

Kuopion satamassa sijaitseva vanha mylly on saanut hienovaraisesti suunnitellun ja toteutuksen myötä uudet käyttäjän ja uuden elämän. Kohde, sen suunnittelu ja toteutus toimivat arkkitehtuuripoliittisen ohjelman mukaisesti korkeatasoisena esimerkkinä muille saneerattaville ja peruskorjattaville rakennushankkeille.

Palkitsemisraatiin ovat kuuluneet kaupunkikuvatyöryhmän jäsenet alueellisen ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja Antero Peiponen, Savon Arkkitehdit SAFA:n jäsen Pirjo Soininen, kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen, vs. asemakaavapäällikkö vs. Pauli Sonninen, kaupunginpuutarhuri Matti Nikoskelainen ja tarkastusarkkitehti Kari Jäkkö, joka toimi ryhmän puheenjohtajana.

Kari Jäkkö

Kaupunkikuvatyöryhmän puheenjohtaja